Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är en del av hållbar utveckling. Ett hållbart företag är ett bolag som arbetar med miljöhänsyn, sociala aspekter och lönsamhet. Lönsamhet är en förutsättning för att kunna driva ett företag. För att vara lönsam behövs betalande kunder. För att locka drömkunderna behövs bra marknadsföring och prospektering. Genom sociala medier kan du exempelvis få många leads vilket är personer som har visat intresse för företagets produkter eller tjänster.

Hitta drömkunderna för ekonomisk lönsamhet

Det allra flesta leads kommer idag från sociala mediekanaler eller från aktiviteter från webbsidan. Det kan exempelvis vara ett nedladdat produktblad, en kontakförfrågan via formuläret på hemsidan eller att en person deltar på ett event som företaget ordnar. Det tar tid att hitta nya kunder men genom att använda ett prospekteringsverktyg kan du hitta nya kunder och därmed få ett ökat ekonomiskt kapital.

Ekonomisk hållbarhet i företag handlar i stort om att tjäna pengar långsiktigt på drömkunderna. Men det bör inte ske på bekostnad av kunder, miljön, anställda eller samhället i stort.