Hållbara renoveringar

Självklart är det inte bra ur ett hållbarhetsperspektiv att hålla på och renovera i onödan. Men ibland är renoveringar nödvändigt, och det är också ett sätt att faktiskt få saker att hålla längre. Vilket absolut är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Men att göra hållbara renoveringar kräver lite tankeverksamhet, men också en del kunskaper. Ta hjälp … Read moreHållbara renoveringar

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är en del av hållbar utveckling. Ett hållbart företag är ett bolag som arbetar med miljöhänsyn, sociala aspekter och lönsamhet. Lönsamhet är en förutsättning för att kunna driva ett företag. För att vara lönsam behövs betalande kunder. För att locka drömkunderna behövs bra marknadsföring och prospektering. Genom sociala medier kan du exempelvis få … Read moreEkonomisk hållbarhet

Hållbart företagande

Hållbart företagande handlar enkelt uttryckt om miljöhänsyn, samhällsengagemang och lönsamhet. För att ett företag ska vara mer hållbart behöver alla delar av verksamheten involveras. Att driva ett företag hållbart kräver att du använder resurserna effektivt, stärker långsiktigheten och förbättrar konkurrenskraften. För att göra företaget lönsamt men också öka lönsamheten behöver du ha en bra marknadsföring. … Read moreHållbart företagande

Installera solceller för en hållbar elförsörjning

Den senaste tiden har allt fler velat hitta nya sätt att värna om klimatet och gå mot en mer hållbar livsstil. Som tur är finns det sätt att bli mer klimatsmart inom de flesta områden. Du kan till exempel få en mer hållbar elförsörjning genom att installera solpaneler. Skaffa solceller Om du har ett hus … Read moreInstallera solceller för en hållbar elförsörjning

Smart hållbarhetstänk inom ekonomi

Det är inte bara inom produktion som hållbarhet blivit ett viktigt inslag för att minska klimatpåverkan. Nu går det även att finna olika typer av hållbarhetslösningar inom andra områden. Finans och ekonomi är exempel där hållbarhet finns med på ett hörn i allra högsta grad. Belåning med värdesaker Slit- och slängsamhället är något som inte … Read moreSmart hållbarhetstänk inom ekonomi

Hållbar IT

IT är en allt viktigare del av vår vardag, både på jobbet och hemma. De flesta processer är idag automatiserade och åtminstone till någon del styrda av en dator eller ett system. Det innebär också att IT har klimatpåverkan vilket ett ansvarstagande företag bör arbeta för att minska. Ett sätt att minska klimatpåverkan och energiförbrukning … Read moreHållbar IT

Verktyg som hjälper företag arbeta hållbart

Idag finns det höga krav på att företag ska arbeta med hållbar utveckling och kunna visa upp sitt arbete. Beroende på vilken bransch du befinner dig i finns det dels vissa lagkrav att förhålla sig till, men idag ställer också kunder krav på att företag faktiskt har ett hållbarhetstänk. Viktigt med rätt verktyg För att … Read moreVerktyg som hjälper företag arbeta hållbart