Utveckla företaget med undersökningar

Som företagare är det viktigt att du ligger i framkant för att kunder ska välja ditt företag. Idag är det till exempel många som väljer bort företag som inte jobbar mot en hållbar utveckling. Förutom att det är viktigt att ni har en miljöpolicy finns det andra sätt ni kan bli bättre. Här nedan kan du läsa mer om det.

Undersökningar

En av de mest effektiva sätten att utveckla företaget är genom undersökningar. Med hjälp av Questback kan ni skapa enkätverktyg och feedbackplattformar som ger er den information ni behöver för att veta hur ni kan utvecklas. Det finns två olika verktyg att välja bland. Det ena är riktat mot era kunder som möjliggör att de kan svara på frågor om företaget. Det andra är riktat mot de anställda inom företaget i form av medarbetarundersökningar. Båda delarna är viktiga för att företaget ska utvecklas och bli bättre och för att era medarbetare ska må bättre.

När era kunder eller anställda lämnat in frågorna kan ni utvärdera dem. På så sätt får ni bra insikt i hur ni kan utvecklas och vad era kunder saknar. Ni kan till exempel välja att enbart ställa frågor om hållbarhet eller hur ni kan utveckla era produkter. Ni kan själva bestämma vilka frågor som ska komma med i formuläret och hur det ska vara utformat för att det ska passa er och era kunder.

Andra exempel på lösningar de erbjuder är marknadsundersökningar, vilket är ett effektivt sätt att undersöka marknaden och era målgrupper för att ni därefter ska anpassa ert företag efter det.