Smart hållbarhetstänk inom ekonomi

Det är inte bara inom produktion som hållbarhet blivit ett viktigt inslag för att minska klimatpåverkan. Nu går det även att finna olika typer av hållbarhetslösningar inom andra områden. Finans och ekonomi är exempel där hållbarhet finns med på ett hörn i allra högsta grad.

Belåning med värdesaker

Slit- och slängsamhället är något som inte hör hemma i ett samhälle där hållbarhet står i fokus. Därför har det uppkommit nya sätt att få ut ett större värde av dina värdesaker som ligger hemma. Ett exempel är den nätbaserade pantbanken belonapantbank.se som allt fler använder för att belåna smycken och andra värdesaker till riktigt låga räntor. Belonapantbank.se är en del av det tidigare kända Diamantbrevet och är ett smart initiativ i en tid då klimatpåverkan är ett faktum. I Sverige lämpar sig den här tjänsten särskilt bra med tanke på att svenskarna är högt belånade.

Till skillnad från fysiska åtgärder som att köra eldrivet eller återvinna material är belonapantbank.se ett nytt tänk. Helt enkelt att ge större vikt åt saker och ting som kanske inte används, men ändå har ett stort värde!

En hållbar framtid