Hållbar IT

IT är en allt viktigare del av vår vardag, både på jobbet och hemma. De flesta processer är idag automatiserade och åtminstone till någon del styrda av en dator eller ett system. Det innebär också att IT har klimatpåverkan vilket ett ansvarstagande företag bör arbeta för att minska.

Ett sätt att minska klimatpåverkan och energiförbrukning är att bygga smarta och intuitiva system. Ta hjälp av Precio Fishbone för att skapa en IT-miljö som är lätt att använda och där du inte lagrar onödig information. Varje process drar ström och onödig lagring av data genererar utsläpp. Även om det inte märks så kommer dessutom en dålig process slita mer på din maskinpark. Och det bästa sättet att minska ditt företags påverkan på miljön är att öka driftslängden på dina datorer och hårddiskar.

En hållbar framtid