Elbilar för en hållbar utveckling

En viktig aspekt är elbilarnas intåg för att skapa en hållbar utveckling samt beslut som fattats för att allmänheten ska ha möjlighet att följa med i utvecklingen utan att det ska kosta en förmögenhet. Exempelvis idag kan du använda dig av Grön teknik avdraget om du ska installera en laddbox från https://skarebo.se/ till elbilen. Idag … Read moreElbilar för en hållbar utveckling