Hållbart företagande

Hållbart företagande handlar enkelt uttryckt om miljöhänsyn, samhällsengagemang och lönsamhet. För att ett företag ska vara mer hållbart behöver alla delar av verksamheten involveras. Att driva ett företag hållbart kräver att du använder resurserna effektivt, stärker långsiktigheten och förbättrar konkurrenskraften. För att göra företaget lönsamt men också öka lönsamheten behöver du ha en bra marknadsföring. … Read moreHållbart företagande