Ta bort radon för hållbar utveckling

Att värna om miljön och hur vi ska ha det i framtiden har blivit allt viktigare och idag är detta en prioritet. En plan för hållbar utveckling finns numera inom alla områden. Det innefattar inte enbart att skapa en hälsovänlig omgivning, det innefattar också att ta bort hälsofarliga ämnen som exempelvis radon.

Radon är hälsofarligt

Rökning är den mest förekommande orsaken till lungcancer men radon tar en god andraplats. Radonet fastnar i partiklar i luften och singlar ner i människors lungor. Även icke-rökare kan få cancer av radon och Strålsäkerhetsmyndigheten kopplar runt 500 insjuknande människor per år till radon i inomhusluft.

Vid minsta misstanke kan en radonmätning klargöra om det finns ett radonproblem och hur stort eller litet problemet är. Först utförs en mätning för att stämma av mot gränsvärden och när radonhalten uppmäts som förhöjd ska man utföra en radonbesiktning. Den kan efterföljas av en sanering av radonet.

Blåbetong

Du bör mäta din bostad, om inte annat för din egen hälsas skull. Det finns också ekonomiska skäl till detta. Har ditt hus byggts med blåbetong?

Blåbetongen användes på 1960- och 1970-talet, framförallt i väggar, källare och i stommar i byggnationen. Det kan vara betydande att göra en undersökning av väggen för att se vad byggnadsmaterialet innehåller.

Men frågan är – hur vet man att det finns blåbetong i väggen?

Blåbetong släpper ifrån sig gammastrålning och radongaser. Man behöver göra en gammamätning för att skilja ut blåbetongen från de övriga byggnadsmaterialen. Det är svårt att skilja ut blåbetongen med blotta ögat, därför är det viktigt att identifiera de höjda strålningsvärdena så att man kan identifiera dessa block. Radonmätningarna är viktiga i de flesta hus, och framförallt byggnationer från 1960- och 1970-talet. Hus med markkontakt är också mer utsatta.

Vem kan mäta radon?

Det finns flera företag som kan utföra en radonmätning, ett av de allra främsta är Radea som arbetar med hållbar miljöteknik inom luft. Luften påverkar hälsan enormt mycket, och finns det radon utgör det en hälsofara. Radeas historia började när en god vän byggde ett instrument för radonsugning. Det var en liten radonsug som fick mycket uppmärksamhet och eftersom många fler hade behov av detta inledde Radea sina tjänster för att hjälpa andra människor.

Radea samverkar med luften för att hitta de bästa lösningarna för kunderna. Det är viktigt att mäta radon om du exempelvis ska köpa ett hus, om du bygger om, byter ventilation eller om du misstänker att det kan finnas radon. Det finns ingen ”radonlag”, men Strålsäkerhetsmyndigheten har lämnat en rekommendation där man förespråkar en radonmätning var tionde år samt varje gång en byggnadsåtgärd utförs. Det kan finnas möjligheter att nyttja ett radonbidrag för åtgärder vid höjda radonhalter, men då behöver du långtidsmäta, vilket Radea kan instruera dig i.