Verktyg som hjälper företag arbeta hållbart

Idag finns det höga krav på att företag ska arbeta med hållbar utveckling och kunna visa upp sitt arbete. Beroende på vilken bransch du befinner dig i finns det dels vissa lagkrav att förhålla sig till, men idag ställer också kunder krav på att företag faktiskt har ett hållbarhetstänk.

Viktigt med rätt verktyg

För att arbetet med hållbar utveckling ska bli möjligt och även givande är det viktigt att det finns en plan och att organisationen arbetar strategiskt. Det hållbara arbetet innefattar både miljön men också arbetsmiljön, något som arbetsgivaren alltid har ansvar över. Med rätt verktyg kan arbetsplatsen ha ett strategiskt arbetssätt, där det blir enkelt att utvärdera vad ni har gjort och hur det har gått samt även planera framåt.

Det är lätt att tro att hållbar utveckling endast är något vissa branscher behöver bry sig om. Men alla arbetsplatser behöver ha detta i beaktning. Det finns många åtgärder ett kontor kan göra för att bli mer miljövänligt.

En hållbar framtid