Internationella samarbeten

Det krävs en internationell gemenskap och ett intensivt samarbete för att rädda vår planet. Via FN:s hållbarhetsagenda, Agenda 2030, arbetar världens länder tillsammans.

Läget är akut

FN:s senaste klimatrapport är skrämmande. Den som har sett rapporten känner kalla kårar efter ryggraden, här finns många otäcka fakta som visar vart vi är på väg. FN:s rapport visar att läget är akut. Rapporten släpptes i augusti 2021 och beskriver de mycket snabba minskningar av utsläpp som måste till för att motverka ökande temperaturer. Åtgärder är avgörande för vår miljö, biologisk mångfald, luften och livet här på Jorden.

Människor flyr

Det är många olika konsekvenser som uppstår på grund av klimatförändringen. Räknat från år 2008 har cirka 22,5 miljoner människor varit tvingade att fly från sina hem på grund av klimatrelaterade händelser. Det är en skrämmande siffra.

Climate Action Tracker

Gruppen Climate Action Tracker är tre forskarorganisationer som gått samman för att analysera och följa upp klimatåtgärder. De utvärderar hur länder tar sig an sin del inom klimatfrågan och gör en analys av respektive insats. Just nu är det flera länder som inte gör tillräckligt, men det finns också flera länder som träffas regelbundet för att samverka.

Leave a Comment