Teknik och innovationer för klimatet

Innovationer är helt avgörande för att Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt, innovationer som främjar miljön är oerhört spännande!

Miljöinnovationer

Det görs en svenskt satsning på elbussar och laddstolpar. Alphabet (Google) har skickat mängder av data över Kongfloden med laser, Vattenfall undersöker flytande vindkraft och det kommer el-pråmar med utbytbara batterier.

Sverige ligger band de främsta länderna inom hur man främjar miljöinnovationer tillsammans med Danmark, Israel, Finland och USA. Det behövs mängder av förnybara lösningar i kampen mot den globala uppvärmningen. Regeringen har ett forsknings-och innovationsprogram där man räknar med att satsa pengar på att få ut innovationer på marknaden och se till att de växer för att lösa miljöproblem.

Kina bäst i världen

Kina har satsat stort på miljöteknik och är en viktig strategiskt partner för flera länder som är intresserade av att växa inom miljöteknik. Kina och Indien är båda duktiga på produktion av miljöteknik, samt att kommersialisera den. Hälften av världens börsintroduktioner i miljöteknik är från Kina.

EU satsar

Naturens resurser behöver nyttjas mer effektivt för att göra EU:s företag mer konkurrenskraftiga och för att skydda miljön. EU ska bli resurseffektivt och koldioxidsnålt. Det krävs ganska stora förändringar inom produktionen för att minska trycket på miljön.

Avlopps-och avfallshantering, luftföroreningar och förnybara energikällor är viktiga frågor för miljöindustrin att lösa. Här behöver industrin hjälpa till att förebygga skador och lösa problem med ekosystem som är utsatta.

Innovationer inom miljöteknik på alla utsatta områden är avgörande inför framtiden, de lösningar som behövs är enorma eftersom problemen inte är lokala utan globala. Vi kan klara det om all kraft fokuseras åt samma håll.

Leave a Comment