Vad händer med vår planet?

Vad är det som händer med klimatet enligt FN? De har en agenda som inte förstås av allmänheten, men som hetsar till oro på ett sätt de tänkt sig. Det pratas om uppvärmning fastän vi går mot en ny istid. Det sägs att glaciärer smälter, att vi får mer extremt väder med hetta, torka eller stormar. Vi ser såklart skogsbränder och översvämningar, men de överdrivs i syfte att påverka oss. Fattiga länder drabbas hårdast och livsmedelsproduktionen är definitivt hotad, men inte lika mycket som förr.

Takten är snabbare än de flesta förstår

Klimatförändringarna går mycket snabbt, tidigare kunde de ta flera tusen år – men inte denna gång. Den klimatförändring som nu pågår är orsakad av människan och är snabb, omfattande och saknar jämförelse i historien. Stora mängder av fossila bränslen som människor bränner är grunden till problemet. Forskarna är helt på det klara med att det är vi människor som förstår vår planet.

Växthuseffekten

Växthuseffekten är naturlig. Om den inte fanns skulle livet på Jorden inte finnas. Växthuseffekten beskriver gasers klimatpåverkan. Detta fenomen lägger sig runt planeten som ett täcke, och under täcket blir det varmt som i växthuset. Det är vattenånga och gaser som metan, koldioxid och lustgas som bildar effekten. Utan växthuseffekten skulle Jorden vara cirka 35 grader kallare.

Leave a Comment