Socialt och hållbart företagande

Företag som fokuserar på ett hållbart företagande börjar alltmer föredras då man letar efter en ny leverantör. Flera företag sysslar redan naturligt med social hållbarhet utan att ens veta om det. Man kanske fokuserar på en god arbetsmiljö för de anställda, och på att ha lika många kvinnor som män i ledande positioner. Inkludering av alla människor, oavsett bakgrund, kan också vara något man gör naturligt. Hälsa och trivsel samt en trygg och säker arbetsmiljö ingår i det hållbara företagandet.

Hållbara produkter

Att ta hand om din personal är viktigt, men det är också produkterna du säljer och hur de framställs. Vilka arbetsförhållanden råder för de människor som tillverkar produkterna? Det är viktigt att du har koll på vad som händer om du importerar produkterna från ett annat land. Andra länder kan ha andra värderingar som kan bottna i fattigdom och svåra omständigheter. Låt ditt företag bli en god samhällsmedborgare som bryr sig om människors värde och rättigheter. Om du tänker igenom vad du redan idag arbetar med i verksamheten kommer du att hitta kombinationer för både social, ekonomiskt och ekologisk hållbarhet där företaget kan bidra utan att egentligen förändra något – bara förstärka det som redan finns där, och omformulera det som inte är exempelvis miljövänligt.

Materiella saker är lättare att förändra. Social hållbarhet är fortfarande på uppgång men börjar bli betydelsefullt både för konsumenter och anställd personal. Det viktigaste är att få människor att förstå att det inte är tråkigt och svårt att arbeta med hållbarhet. Ibland väljer man ut något man redan gör och ibland kan man ändra sitt beteende inom ett område utan att det egentligen tar mer tid.

Leave a Comment