Vårda ditt hem och värna om klimatet

Vi hör nästan dagligen rapporter om hur saker och ting går åt fel håll. Utsläppen ökar och klimatet blir varmare och prognoserna för framtiden är minst sagt oroande. Mitt i allt detta försöker de flesta av oss att hitta vägar för att bidra och göra det vi kan för att minska våra utsläpp och bidra till en bättre värld. När det gäller våra hem blir frågan lite mer känslig, eftersom hemmet för många är en av de käraste ägodelarna, något man vill investera i, samtidigt som man vill vara försiktig och tänka till.

Kvalitet

Ska man till exempel göra något nytt i sin trädgård, eller renovera hemma, är kvalitet ett nyckelord. Om man till exempel ska sätta in en snygg mursten i trädgården eller bygga en pool är tankesättet detsamma. Oavsett om det gäller mursten, pool eller något annat bör man sätta kvalitet i första rummet, eftersom sådant som håller länge är något som effektivt minskar behovet av att producera nytt och därmed minskar utsläppen. En av de stora anledningarna till att vi sitter i den situation vi gör är på grund av den slit- och slängmentalitet som finns i dagens samhälle och att gå emot denna är en välgärning för klimatet.

Omfamna smarta lösningar

För oss i västvärlden som har det bra ställt finns det ett antal smarta lösningar man kan använda sig av för att minska sin klimatpåverkan. Till exempel kan man istället för att köra en fossildriven bil, välja att köra en bil som går på el eller till och med biogas. Det finns också en mängd smarta lösningar som kan få ned elförbrukningen i hemmet, till exempel appar som kartlägger var elen används mest. Vi behöver alltså inte leva sämre för att rädda klimatet, vi behöver bara bli lite smartare.